All the stars

Frida Eich

Kategorier: , , .

Info om konstverk

Varumärke

Frida Eich

Frida är Uppväxt i Österrike. Hon har ställt ut och jobbat i TOKYO. Många av hennes fotografier därifrån ligger till grund för hennes konst. Konstverken har lager av Oljemåleri, lack, foto och pigment i egna kompositioner.
Storlek

50 x 50 cm